[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ownership en permissies in een file?David Hartveld schreef:
> Paul van der Vlis wrote:
>> Vincent Zweije schreef:
>>> On Thu, Oct 01, 2009 at 11:25:02AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
>>>
>>> || Paul Gevers schreef:
>>> || >> Zelf ben ik aan het kijken naar rsyncrypto [1], een programma
>>> om rsync
>>> || >> vriendelijk te encrypten. Probleem blijkt echter dat dit
>>> programma
>>> || >> ownership en permissies van de bestanden niet bewaard waardoor
>>> het voor
>>> || >> mijn doel (backup) onbruikbaar wordt.
>>> || > || > Ik neem aan dat je het encrypten op bestandsniveau
>>> bedoelt. Voor het
>>> || > rsync stuk zelf is het rsync via ssh niet ingewikkeld.
>>> || || Inderdaad. Het punt is dat de encryptie moet plaatsvinden op
>>> de te
>>> || backuppen machine. Het transport is niet het probleem.
>>>
>>> De bsd implementatie van tar (bsdtar(1)) gebruikt libarchive. Libarchive
>>> (zie libarchive-formats(3)) kent het semi-archiefformaat mtree(5),
>>> waarin niet de bestanden zelf zitten, maar wel de meta-informatie.
>>>
>>> Het lijkt mij dat je met bsdtar en het mtree-outputformaat de
>>> oorspronkelijke metainformatie van je bestanden kunt vastleggen.
>>> Voor herstellen vann de meta-informatie bij een file restore zal ook
>>> wel een of ander tool zijn.
>>>
>>> Vereist wel een beetje scripting, en is mogelijk niet allemaal standaard
>>> geinstalleerd in een linux distributie, maar dat mag de pret niet
>>> drukken.
>>
>> Bedankt voor de info, maar het is blijkbaar nog niet zo eenvoudig als ik
>> had gehoopt.
>>
>> Bsdtar zit wel in Debian overigens, en ik zie ook een freebsd-mtree
>> binary in freebsd-buildutils.
> 
> Ik heb recent met ACLs zitten spelen en heb daarbij ook een dump/restore
> functie gezien: "Finally, the getfattr and getfacl utilities can dump
> ACLs and EAs to text files, which the setfattr and setfacl utilities are
> able to restore. This works reasonably well for restoring complete
> backups, but it is impractical for restoring individual files." [1]
> Overigens worden daar ook nog enkele andere suggesties gedaan.
> 
> Gr. David
> 
> [1] http://www.suse.de/~agruen/acl/linux-acls/online/ in paragraaf
> 'Backup and restore'.

Het lijkt er toch echt op dat hij alleen de extended ownership en
permissies dumpt of restored, en niet de gewone.

Uit de man-page:
getfattr - get extended attributes of filesystem objects

Hij geeft ook geen output als ik doe:
getfattr filename

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.


Reply to: