[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Samba server nmbd start niet altijd opDavid Hartveld schreef:
> Geert Stappers wrote:
>> Op 20090926 om 15:41 schreef David Hartveld:
>>> Beste allemaal,
>>>
>>> Na het installeren van Lenny op een mooie nieuwe HP server, heb ik ook
>>> samba geinstalleerd. Na een korte tijd van gebruik heb ik de server
>>> opnieuw opgestart, maar nu start alleen de smbd daemon automatisch na
>>> boot, en de nmbd server niet. Dat is natuurlijk niet erg handig. Als ik
>>> met de hand "invoke-rc.d restart samba" (of stop en start) uitvoer, dan
>>> start de nmbd daemon wel op. In de samba log files
>>> (/var/log/samba/log.nmbd) staat het volgende:
>>>
>>> [2009/09/26 15:19:18,  0] nmbd/nmbd.c:main(849)
>>>   nmbd version 3.2.5 started.
>>>   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2008
>>> [2009/09/26 15:19:18,  0] nmbd/nmbd.c:open_sockets(683)
>>> [2009/09/26 15:24:11,  0] nmbd/nmbd.c:main(849)
>>>   nmbd version 3.2.5 started.
>>>   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2008
>>> [2009/09/26 15:24:17,  0] nmbd/nmbd.c:terminate(68)
>>>   Got SIGTERM: going down...
>>>
>>> Als er een regel met open_sockets in voorkomt, dan crasht de nmbd daemon
>>> (eerste 2 log statements). Maar als die regel er niet staat, dan werkt
>>> alles naar behoren (laatste 2 statements, terminate is een 'invoke-rc.d
>>> samba stop').
>>>
>>> Ik heb geprobeerd om in de global configuratie in smb.conf veld 'syslog'
>>> op waarde 3 te zetten, maar dan kan ik niet meer informatie in de log
>>> files vinden.
>>>
>>> Heeft iemand een suggestie waar ik naar moet zoeken? Ik ben al jaren
>>> gebruiker van debian/samba, maar heb dit nog nooit zo gezien...
>>
>> Nu ben ik benieuwd hoeveel netwerkkaarten de server in kwestie heeft.
> 
> Er zit 1 netwerkkaart in de server. Deze interface wordt met DHCP
> geconfigureerd.
> 
>> Doe bij het antwoord a.u.b. /etc/samba/smb.conf
> 
> Ik kan op dit moment niet fysiek bij de server. Maar de configuratie is
> in de standaard configuratie zoals die na installatie is, plus een paar
> share definities en twee extra global directives: 'create mode' en
> 'directory mode'.
> 
> Op dit moment heb ik een soort van patch gevonden waardoor de server wel
> altijd goed lijkt op te starten: Vlak voor het samba init script laat ik
> een init script draaien dat slechts uit 'sleep 10' bestaat. Ik begin me
> af te vragen of het ligt aan het feit dat de netwerk interface te laat
> 'up' is ...

Het lijkt inderdaad een soort timing probleem in de init-scripts te zijn
als ik je zo hoor. In een lang verleden heb ik ook wel eens een
dergelijke noodoplossingen moeten gebruiken.

Je zou misschien een regelte met "ifconfig > /tmp/ifconfig" kunnen
opnemen voor je sleep-commando, dan kun je in /tmp/ifconfig zien of je
interface echt niet up was.

Overigens voeg ik vaak nog een regeltje als "auto eth0" toe aan mijn
/etc/network/interfaces. Die "allow-hotplug" alleen vertrouw ik toch
niet in alle gevallen. (In de praktijk komt het er op neer dat ik dat
regeltje alleen toevoeg als ik een probleem zie.)

Groet,
Paul.Reply to: