[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Samba server nmbd start niet altijd opOp 20090926 om 15:41 schreef David Hartveld:
> Beste allemaal,
> 
> Na het installeren van Lenny op een mooie nieuwe HP server, heb ik ook
> samba geinstalleerd. Na een korte tijd van gebruik heb ik de server
> opnieuw opgestart, maar nu start alleen de smbd daemon automatisch na
> boot, en de nmbd server niet. Dat is natuurlijk niet erg handig. Als ik
> met de hand "invoke-rc.d restart samba" (of stop en start) uitvoer, dan
> start de nmbd daemon wel op. In de samba log files
> (/var/log/samba/log.nmbd) staat het volgende:
> 
> [2009/09/26 15:19:18,  0] nmbd/nmbd.c:main(849)
>   nmbd version 3.2.5 started.
>   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2008
> [2009/09/26 15:19:18,  0] nmbd/nmbd.c:open_sockets(683)
> [2009/09/26 15:24:11,  0] nmbd/nmbd.c:main(849)
>   nmbd version 3.2.5 started.
>   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2008
> [2009/09/26 15:24:17,  0] nmbd/nmbd.c:terminate(68)
>   Got SIGTERM: going down...
> 
> Als er een regel met open_sockets in voorkomt, dan crasht de nmbd daemon
> (eerste 2 log statements). Maar als die regel er niet staat, dan werkt
> alles naar behoren (laatste 2 statements, terminate is een 'invoke-rc.d
> samba stop').
> 
> Ik heb geprobeerd om in de global configuratie in smb.conf veld 'syslog'
> op waarde 3 te zetten, maar dan kan ik niet meer informatie in de log
> files vinden.
> 
> Heeft iemand een suggestie waar ik naar moet zoeken? Ik ben al jaren
> gebruiker van debian/samba, maar heb dit nog nooit zo gezien...

Nu ben ik benieuwd hoeveel netwerkkaarten de server in kwestie heeft.

Doe bij het antwoord a.u.b. /etc/samba/smb.confCheers
Geert Stappers


Reply to: