[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Samba server nmbd start niet altijd opBeste allemaal,

Na het installeren van Lenny op een mooie nieuwe HP server, heb ik ook
samba geinstalleerd. Na een korte tijd van gebruik heb ik de server
opnieuw opgestart, maar nu start alleen de smbd daemon automatisch na
boot, en de nmbd server niet. Dat is natuurlijk niet erg handig. Als ik
met de hand "invoke-rc.d restart samba" (of stop en start) uitvoer, dan
start de nmbd daemon wel op. In de samba log files
(/var/log/samba/log.nmbd) staat het volgende:

[2009/09/26 15:19:18,  0] nmbd/nmbd.c:main(849)
  nmbd version 3.2.5 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2008
[2009/09/26 15:19:18,  0] nmbd/nmbd.c:open_sockets(683)
[2009/09/26 15:24:11,  0] nmbd/nmbd.c:main(849)
  nmbd version 3.2.5 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2008
[2009/09/26 15:24:17,  0] nmbd/nmbd.c:terminate(68)
  Got SIGTERM: going down...

Als er een regel met open_sockets in voorkomt, dan crasht de nmbd daemon
(eerste 2 log statements). Maar als die regel er niet staat, dan werkt
alles naar behoren (laatste 2 statements, terminate is een 'invoke-rc.d
samba stop').

Ik heb geprobeerd om in de global configuratie in smb.conf veld 'syslog'
op waarde 3 te zetten, maar dan kan ik niet meer informatie in de log
files vinden.

Heeft iemand een suggestie waar ik naar moet zoeken? Ik ben al jaren
gebruiker van debian/samba, maar heb dit nog nooit zo gezien...

Alvast dank voor suggesties,
Met vriendelijke groeten,

David HartveldReply to: