[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hp-systray: weg ermee?> Hmm, ik zou denken dat als je het pakket niet meer geinstalleerd hebt,
> het ook niet gepurged kan worden met aptitude. In het verleden moest ik
> soms een pakket eerst weer installeren om het daarna te kunnen
> verwijderen. Of is hier iets veranderd?

Voor zover ik weet is een removal voor alle bestanden BEHALVE
configuratie bestanden (dat zijn dus bestanden in /etc/). Precies om
deze te verwijderen moet je purge gebruiken. Dat is dus juist het
verschil tussen die twee.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: