[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla producten en DebianJochem Berndsen schreef:
> Paul van der Vlis wrote:
>>> Dit heeft niets met een "stiefmoederlijke behandeling" of met rebranding 
>>> te maken, maar alles met de houding van upstream die op geen enkele 
>>> manier oude versies ondersteunen. Hun security policy is heel simpel: je 
>>> moet opwaarderen naar de nieuwste upstream versie en anders zoek je het 
>>> zelf maar uit [1]. 
>> Maar is Mozilla daar zo uniek in?
> 
> In vergelijking met bijv. Apache wel, voorzover ik weet. Apache 2.0.x en
> Apache 1.3.x zijn/werden nog lange tijd ondersteund met patches voor
> beveilingsproblemen.

Klopt, maar daar zeg je ook iets.
Ik bedoelde meer in vergelijking met b.v. OpenOffice, ik neem aan dat er
daar ook geen securitysupport voor versie 2.0 meer is, wat Debian wel
biedt. Wel voor versie 2.4 natuurlijk.

>> Ik vraag me af hoe andere distributies dit doen die een stable
>> distributie hebben. Neem een RedHat of Ubuntu LTS.
> 
> RedHat / CentOS weet ik niet. De laatste Ubuntu LTS koos een toentertijd
> beta-versie van Firefox 3.0 om dit probleem (ondersteuning van 2.0
> zonder upstream-support) te ondervangen. Toen 3.0 uitkwam, werd deze
> beschikbaar gemaakt in de repository's om de beta te vervangen.

Of versie 3.0 lang wordt ondersteund is maar de vraag. Het zou me niets
verbazen als de support nu al gestopt is, omdat er ook een versie 3.5
is. Maar dat er nog wel enige tijd support voor 2.x is.

>> Dat bedoelde ik ook, alleen is daar geen nieuwe versie te vinden.
>>
>> Je zou kunnen stoppen met de security support voor de Mozilla-producten
>> in oldstable en tegelijk een backport met security support kunnen
>> introduceren (op backports.org uiteraard).
>>
>> Als je daarvoor dezelfde versie gebruik als in stable, dan heb je nog
>> maar 1 source waarop je support moet leveren en is er ook een mooi
>> upgrade-pad.
> 
> Ik weet niet direct waarom dit zou kunnen -- ik meen me te herinneren
> dat er een nieuwere versie van GTK+ nodig was om Firefox 3.0.x te
> compileren onder Etch. Misschien zijn er nog meer problemen.

Een interessant punt, bedankt!

>>> Icewaesel wordt standaard geïnstalleerd met alle desktop taken (naast de 
>>> browser van de desktopomgeving zelf). Voor de overige producten wordt 
>>> (logisch) de voorkeur gegeven aan equivalenten behorend by de 
>>> desktopomgeving zelf.
>> Klopt, en misschien was dit wel altijd al zo.
>>
>> Maar zo logisch is het nu ook weer niet, veel distributies maken een
>> andere keuze en veranderen de defaults van de desktop. Niet dat ik daar
>> voor ben overigens.
> 
> Als GNOME zegt, "we leveren Epiphany maar we geven de voorkeur aan
> Firefox als browser", dan zou ik Firefox/Iceweasel de standaard maken,
> maar in dit geval vind ik het natuurlijker om je aan de standaard van
> GNOME (dan wel KDE / iets anders) te houden.

Mee eens.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.
-- 
http://www.vandervlis.nl/


Reply to: