[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla producten en DebianPaul van der Vlis wrote:
>> Dit heeft niets met een "stiefmoederlijke behandeling" of met rebranding 
>> te maken, maar alles met de houding van upstream die op geen enkele 
>> manier oude versies ondersteunen. Hun security policy is heel simpel: je 
>> moet opwaarderen naar de nieuwste upstream versie en anders zoek je het 
>> zelf maar uit [1]. 
> 
> Maar is Mozilla daar zo uniek in?

In vergelijking met bijv. Apache wel, voorzover ik weet. Apache 2.0.x en
Apache 1.3.x zijn/werden nog lange tijd ondersteund met patches voor
beveilingsproblemen.

> Ik vraag me af hoe andere distributies dit doen die een stable
> distributie hebben. Neem een RedHat of Ubuntu LTS.

RedHat / CentOS weet ik niet. De laatste Ubuntu LTS koos een toentertijd
beta-versie van Firefox 3.0 om dit probleem (ondersteuning van 2.0
zonder upstream-support) te ondervangen. Toen 3.0 uitkwam, werd deze
beschikbaar gemaakt in de repository's om de beta te vervangen.

> Dat bedoelde ik ook, alleen is daar geen nieuwe versie te vinden.
> 
> Je zou kunnen stoppen met de security support voor de Mozilla-producten
> in oldstable en tegelijk een backport met security support kunnen
> introduceren (op backports.org uiteraard).
> 
> Als je daarvoor dezelfde versie gebruik als in stable, dan heb je nog
> maar 1 source waarop je support moet leveren en is er ook een mooi
> upgrade-pad.

Ik weet niet direct waarom dit zou kunnen -- ik meen me te herinneren
dat er een nieuwere versie van GTK+ nodig was om Firefox 3.0.x te
compileren onder Etch. Misschien zijn er nog meer problemen.

>> Icewaesel wordt standaard geïnstalleerd met alle desktop taken (naast de 
>> browser van de desktopomgeving zelf). Voor de overige producten wordt 
>> (logisch) de voorkeur gegeven aan equivalenten behorend by de 
>> desktopomgeving zelf.
> 
> Klopt, en misschien was dit wel altijd al zo.
> 
> Maar zo logisch is het nu ook weer niet, veel distributies maken een
> andere keuze en veranderen de defaults van de desktop. Niet dat ik daar
> voor ben overigens.

Als GNOME zegt, "we leveren Epiphany maar we geven de voorkeur aan
Firefox als browser", dan zou ik Firefox/Iceweasel de standaard maken,
maar in dit geval vind ik het natuurlijker om je aan de standaard van
GNOME (dan wel KDE / iets anders) te houden.

Groet,
-- 
Jochem Berndsen | jochem@functor.nl


Reply to: