[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla producten en DebianOn Friday 14 August 2009, Jochem Berndsen wrote:
> Paul van der Vlis wrote:
> > Als je daarvoor dezelfde versie gebruik als in stable, dan heb je nog
> > maar 1 source waarop je support moet leveren en is er ook een mooi
> > upgrade-pad.
>
> Ik weet niet direct waarom dit zou kunnen -- ik meen me te herinneren
> dat er een nieuwere versie van GTK+ nodig was om Firefox 3.0.x te
> compileren onder Etch. Misschien zijn er nog meer problemen.

Dat zou goed kunnen en is precies het watervaleffect (of misschien beter 
sneeuwbaleffect) waar ik op doelde.


Reply to: