[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Pinning en security updatesHoi,

Ik had een vraagje over pinning. Bij mij werkt pinning, maar er was mij 
een puntjee niet duidelijk.

Omdat ik op enkele pc's stable en unstable door elkaar gebruik heb ik 
in /etc/apt/preferences iets staan als:
Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 300

Package: *
Pin: release a=lenny
Pin-Priority: 700

Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 60

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 80

Dit lijkt dubbel (met name lenny/stable) maar het is het niet. Voor 
updates wil ik eigenlijk alleen lenny gebruiken. Maar als ik dan 
"stable" weglaat lijkt het of security updates niet meer binnenkomen.

Heeft iemand soortgelijke ervaringen of kan iemand uitleggen wat hier 
misgaat?

Met vriendelijke groet,
Huub Reuver


Reply to: