[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apache2 og webalizerIndtil vi gik over til apache2 fungerede webalizer af sig selv. Men nu sker 
der ingenting. Jeg har i webalizer.conf ændret logfilen til at være: 

LogFile /var/log/apache2/access.log

Men det hjælper ikke rigtig for apache2 er ikke så venlig at smide noget 
indhold af betydning i access.log...  Jeg har så indsat en CustomLog linie i 
apache2.conf. 

# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" 
combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
CustomLog /var/log/apache/access.log common

Men det hjalp ikke rigtig. Formentlig fordi der ifølge dokumentationen mangler 
et mod_log_config. 

http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_log_config.html#customlog

Men det kan jeg overhovedet ikke finde på debian  ... 

Så nu er jeg lettere forvirret. Er der nogen af Jer der kender problemets 
løsning?

FlemmingReply to: