[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apache2 og webalizerHej Flemming...

Siger `apache2ctl configtest` noeget særligt?

Flemming Bjerke wrote:

Indtil vi gik over til apache2 fungerede webalizer af sig selv. Men nu sker der ingenting. Jeg har i webalizer.conf ændret logfilen til at være:
LogFile /var/log/apache2/access.log

Men det hjælper ikke rigtig for apache2 er ikke så venlig at smide noget indhold af betydning i access.log... Jeg har så indsat en CustomLog linie i apache2.conf.
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
CustomLog /var/log/apache/access.log common

Men det hjalp ikke rigtig. Formentlig fordi der ifølge dokumentationen mangler et mod_log_config.
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_log_config.html#customlog

Men det kan jeg overhovedet ikke finde på debian ... Så nu er jeg lettere forvirret. Er der nogen af Jer der kender problemets løsning?

Flemming
--

Mads N. Vestergaard   |  Web applikationer og
http://www.timmy.dk   |  hosting løsninger.
+45 3694 9942      |  Baseret på Open Source
Reply to: