[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apache2 og webalizerHej,

1) Har du testet hvorledes /var/log/apache2/access.log findes?
prøv og cat den ellet tail denne fil mens du lynx http://localhost , er
der noget ændringer?

2) Disk full på /var ?

3) Hvordan din webaliser.conf ser ud?

MVH

/Admir


On 1/10/06, Flemming Bjerke <Flem@bjerke.dk> wrote:
> Indtil vi gik over til apache2 fungerede webalizer af sig selv. Men nu sker
> der ingenting. Jeg har i webalizer.conf ændret logfilen til at være:
>
> LogFile /var/log/apache2/access.log
>
> Men det hjælper ikke rigtig for apache2 er ikke så venlig at smide noget
> indhold af betydning i access.log...  Jeg har så indsat en CustomLog linie i
> apache2.conf.
>
> # The following directives define some format nicknames for use with
> # a CustomLog directive (see below).
> LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\""
> combined
> LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
> LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
> LogFormat "%{User-agent}i" agent
> CustomLog /var/log/apache/access.log common
>
> Men det hjalp ikke rigtig. Formentlig fordi der ifølge dokumentationen mangler
> et mod_log_config.
>
> http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_log_config.html#customlog
>
> Men det kan jeg overhovedet ikke finde på debian  ...
>
> Så nu er jeg lettere forvirret. Er der nogen af Jer der kender problemets
> løsning?
>
> Flemming
>
>


--
Admir Trakic
Debian Gnu/Linux user #99405
http://www.trakic.com/Reply to: