[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemer med at afinstallere libxrender-devOn Tue, 2003-10-21 at 21:42, Anders Ellenshøj Andersen wrote: 
> On Tuesday 21 October 2003 21:40, you wrote:
> 
> > Hvorfor skriver du det her?
> 
> Det kunne være der var nogen der vidste hvordan man fiksede det.

Afinstallér manuelt med dpkg og brug en passende --force option.

Eller prøv at undgå purge (i første omgang, ihvertfald).

Eller prøv simpelthen at afinstallere 2-3 gange, måske problemet løser
sig selv...

Men det er fortsat en fejl, så undlad ikke at få det ind på lystavlen
hos X Strike Force (Branden Robinson og co. der vedligeholder
libxrender).

> > Rapportér det som en fejl!
> 
> Det er allerede gjort fra anden side.

Så oplys fejlnummeret. Hvis nu nogen her på listen rent faktisk kunne
løse problemet kunne vi samtidigt sørge for at rapportere det til
Debian.

> Jeg har udfyldt en fejlrapport der 
> verificerer denne rapport på mit system og vedhæftet den til den 
> eksisterende.

Fint.

> Problemet er bare at fejlen er blevet vist er blevet lukket som 
> værende unreproducable eller noget i den stil.

Hmm - hvis problemet ikke er løst så er det en fejl at lukke
fejlrapporten.

Brok dig - du har jo lige oplevet problemet, så det er jo ikke løst...

- Jonas


-- 
* Jonas Smedegaard - idealist og Internet-arkitekt
* Tlf.: +45 40843136  Website: http://dr.jones.dk/

 - Enden er nær: http://www.shibumi.org/eoti.htm

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: