[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemer med at afinstallere libxrender-dev[sender lige een gang til - til listen også]

On Tue, 2003-10-21 at 21:27, Anders Ellenshøj Andersen wrote:
> Når jeg prøve er afinstallere denne pakke, så får jeg følgende fejl:

Hvorfor skriver du det her?

Rapportér det som en fejl!

Jeg vil anbefale at bruge programmet "reportbug" i Debian-pakken af
samme navn - den hjælper til at lave en optimalt brugbar fejlrapport.

 - Jonas

-- 
* Jonas Smedegaard - idealist og Internet-arkitekt
* Tlf.: +45 40843136  Website: http://dr.jones.dk/

 - Enden er nær: http://www.shibumi.org/eoti.htm

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: