[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ncurses?Søren Boll Overgaard <dev-null@bombadil.tolkien.dk> writes:
> fre, 2003-09-05 kl. 19:51 skrev Anders Ellenshøj Andersen:
> > > make xconfig
> > Kræver dette ikke at man er logget ind på X som root? Det er man jo typisk 
> > ikke..
> Nej. På Debian-systemer kan medlemmer af gruppen src også bygge kerner
> under /usr/src/.

Jeg kan gøre sådan her:

nissefisken% whoami
gnalle
nissefisken% cd /usr/src/linux 
nissefisken% su
Password: 
nissefisken# make xconfig

WDette skyldes vistnok at jeg har tilføjet en linie til min
/home/gnalle/.ssh/config.

nissefisken% cat .ssh/config 
Host *
ForwardX11 yes

Er min computer meget usikker nu?

-- 
Niels L Ellegaard  http://dirac.ruc.dk/~gnalle/
Reply to: