[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ncurses?fre, 2003-09-05 kl. 19:51 skrev Anders Ellenshøj Andersen:

> > make xconfig
> 
> Kræver dette ikke at man er logget ind på X som root? Det er man jo typisk 
> ikke..

Nej. På Debian-systemer kan medlemmer af gruppen src også bygge kerner
under /usr/src/.

-- 
Søren O.                      ,''`.
                          : :' :
GPG Public key: finger boll <at> db.debian.org   `. `'
GPG signed mail preferred.              `-Reply to: