[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GNU Ada/GNAT (til stable)Henrik Christian Grove skrev:

> Du kunne forsøge at tilføje testing-kilder i
> /etc/apt/spurces.list,

"/etc/apt/sources.list", formoder jeg.

# cat /etc/apt/sources.list

deb http://ftp.se.debian.org/debian/ stable main
deb-src http://ftp.se.debian.org/debian/ stable main
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main

deb http://security.debian.org/ stable/updates main

deb http://www.sslug.dk/~grove/debian/ stable main

#--  Forsøger at installere GNAT:
deb http://ftp.se.debian.org/debian/ testing main
deb-src http://ftp.se.debian.org/debian/ testing main
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-US main
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-US main

#

> og lave en /etc/apt-preferences

"/etc/apt/preferences"?

> der prioriteter stable over testing (læs hvordan i "en
> lettere ustabil Debian"-afsnittet i en af FTAV-bøgerne)

Det kunne jeg ikke finde, men mon ikke det her dur:

# cat /etc/apt/preferences
Explanation: see http://www.argon.org/~roderick/apt-pinning.html
Package: *
Pin: release o=Debian,a=stable
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: release o=Debian,a=testing
Pin-Priority: 400

Package: *
Pin: release o=Debian,a=unstable
Pin-Priority: 300

Package: *
Pin: release o=Debian
Pin-Priority: -1

#

> og så bruge
>   apt-get --simulate install gnat/testing

# apt-get --simulate install gnat/testing
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
E: Release 'testing' for 'gnat' was not found
#

:-(

Mystisk.

Jacob
-- 
"Those who will not reason, are bigots,
 those who cannot, are fools, and
 those who dare not, are slaves."Reply to: