[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GNU Ada/GNAT (til stable)On Wed, 7 May 2003 13:47:02 +0200 (MET DST)
Jacob Sparre Andersen <sparre@nbi.dk> wrote:

> Jeg er den heldige indehaver af en gammel Alpha-maskine som
> jeg har fået lagt Debian stable på.
> 
> Der er tilsyneladende ikke nogen Ada-oversætter til
> Alpha-maskiner i Debian stable.  Hvad gør jeg så?  Det skal
> være noget der påvirker det kørende system minimalt.
> 
> Kan jeg regne med at kunne installere GNAT fra unstable
> eller testing uden at skulle udskifte andre pakker til noget
> der ikke er fra stable?
> 
> Eller kan jeg finde en tar-ball som jeg kan installere under
> "/opt" et sted?  (Google var ikke voldsomt hjælpsom)

Hvis pakkerne kan installeres uden problemer (dvs. hvis afhængigheder
af glibc osv. matcher) så skulle det fungere.

Jeg bruger ikke selv Ada, og det er endnu ikke lykkedes mig at få lagt
Debian på den gamle Alpha jeg har stående, så jeg famler lidt i blinde
her.

Hvis vi kunne mødes en dag (du bor vist også i København, gør du ikke?)
og du hjalp mig med at få liv i min Alpha, så har jeg efterhånden ret
omfattende erfaringer i at "backporte" (dvs. rekompileret og pakket om
til et ældre system), og kan måske få Ada backportet til Woody - men
det er en omfattende klump, såvidt jeg umiddelbart kan se.

 - Jonas

-- 
* Debian GNU/Linux developer     http://www.debian.org/
* Jonas Smedegaard +45 40843136   http://dr.jones.dk/
* Consulting for machines and humans:   Spiff ApS

 - Enden er nær: http://www.shibumi.org/eoti.htm

Attachment: pgp5jxkQRQrgY.pgp
Description: PGP signature


Reply to: