[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: LF-2003, antal computere på standen.lør, 2003-02-22 kl. 11:16 skrev Peter Makholm:
[...]
> Jeg tror at det vigtigste egentlig bare er at vi viser flaget som
> aktive Debian-brugere/udviklere i Danmark og først dernæst kan vise
> noget flot.

Jeg skal gerne demonstrere lidt gnome2 med antialased fonte og galeon og
den slags fnidder, hvis det kan have interesse.

> Det vil dog nok være rart at kunne vise lidt apt-cache, apt-get og
> noget debconf i funktion som udgangspunkt for at sige noget mere om
> Debian. Efter min mening bør vi derfor stile imod at kunne stille med
> to bærbare og et mirror af en af distributionerne.

Hvorledes er det planen at lave et sådant mirror?
Noget cd-værk, eller på en lokal disk?

> Desuden skal vi lige lægge en bemandingsplan. Så jer der har sagt at I
> gerne står på standen, skriv lige hvis der er tidspunkter i tidsrummet
> 10-18 i gerne vil til et foredrag/BoF.

Hvis det kniber skal jeg gerne hjælpe på standen mellem 10 og 14 (med
lidt on and off afbrydelser) og mellem 16 og 18.

Vi ligger ikke inde med nogen t-shirts vi kunne komme anstigende i?
Det var måske værd at finde ud af, om ikke andet så inden næste år.
              
-- 
Søren O.                      ,''`.
                          : :' :
GPG Public key: finger boll <at> db.debian.org   `. `'
GPG signed mail preferred.              `-

Attachment: signature.asc
Description: Dette er en digitalt underskrevet brevdel


Reply to: