[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: congelació de Debian bookworm i BSPHola,

On Jun/24/2022, Joan wrote:
> 
> Molaria molt!

He enviat un email que és relacionat en millorar la propera Debian. No
és per un Bug Squashing Party sinó abans però per avançar feina aquí hi
ha la idea:
https://lists.debian.org/debian-user-catalan/2022/06/msg00010.html

Fins aviat,

-- 
Carles Pina i Estany
https://carles.pina.cat


Reply to: