[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

congelació de Debian bookworm i BSPBones,

S'està pensant de començar a transicionar la Debian Bookworm cap a estable el primer trimestre del 2023:

   https://lists.debian.org/debian-devel/2022/03/msg00251.html

  2023-01-12   - Milestone 1 - Transition and toolchain freeze
  2023-02-12   - Milestone 2 - Soft Freeze
  2023-03-12   - Milestone 3 - Hard Freeze - for key packages and packages without autopkgtests
  To be announced - Milestone 4 - Full Freeze

I de moment hi ha aquesta llista de bugs crítics:

   https://bugs.debian.org/release-critical/

Fa molt que no ens trobem presencialment. Podriem allotjar una Bug Squashing Party i dinar o sopar a la tardor.

   https://wiki.debian.org/BSP/

Salutacions


    ÀlexReply to: