[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Errors traduccions en català a DebianHola,

On Jun/28/2022, Aleix Vidal i Gaya wrote:
> A Softcatalà tenim els informes de qualitat d'alguns projectes de traducció
> que justament analitzen aquest tipus d'errades, i d'altres.

super!

> Els trobaràs a l'última columna de la taula que hi ha aquí:
> https://www.softcatala.org/recursos/memories/

MOLT bona eina i molt ben presentada! No ho coneixia, gràcies!

> A l'informe de qualitat del projecte Debian hi surten uns quants "tamanys":
> 
> https://static.softcatala.org/quality/debian.html

guai! Posa debian però segons el fitxer debian-tm.po.zip em sembla que
és només l'eina "apt". Jo ho he mirat a 32550 paquets (no tots tenen
traducció al català, clar).

Allà a l'enllaç
(https://static.softcatala.org/quality/debian.html#TAMANY002a13e9-66b8-446d-b94d-fca2bdcd4c78)
posa:

------
Missatge: Paraula admesa només per alguns diccionaris.
Suggeriments: mida; grandària; format; dimensió; proporció; volum
------

Saps si hi ha el llistat de "paraules admeses només per alguns
diccionaris" a algun lloc? He mirat a "Dades obertes" i no ho trobo
(https://www.softcatala.org/dades-obertes/)

I hi ha a Softcatalà algun llistat d'errors comuns disponible?

Moltes gràcies! ja la memoria que has enviat és molt interessant :-)

-- 
Carles Pina i Estany
https://carles.pina.cat


Reply to: