[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pregunta sobre format línia deb a /etc/apt/sources.listHa funcionat!   Gràcies Josep


Reply to: