[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pregunta sobre format línia deb a /etc/apt/sources.listBon dia, benvolguts/des

a Debian Testing , a /etc/apt/sources.list tinc la línia:

   deb [arch=amd64] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/ bullseye contrib

Avui he tingut necessitat d'afegir a la línia anterior el següent:

   [signed-by=/usr/share/keyrings/virtualbox-archive-keyring.gpg]

He buscat per internet , però no he trobat, quina és la sintaxi d'aquests apartats " [clau=valor] " a les línies "deb", i específicament com puc fusionar dos apartats " [clau=valor] "

He posat un apartat al costat de l'altre [...][...]   però no m'ha funcionat

Sabeu on puc trobar informació al respecte?

Gràcies


     Àlex
Reply to: