[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pregunta sobre format línia deb a /etc/apt/sources.list





On Sat, 26 Feb 2022 at 08:37, Àlex <alex@probeta.net> wrote:
Bon dia, benvolguts/des

Hola, Àlex,

a Debian Testing , a /etc/apt/sources.list tinc la línia:

    deb [arch=amd64] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/
bullseye contrib

Avui he tingut necessitat d'afegir a la línia anterior el següent:

    [signed-by=/usr/share/keyrings/virtualbox-archive-keyring.gpg]

He buscat per internet , però no he trobat, quina és la sintaxi
d'aquests apartats " [clau=valor] " a les línies "deb", i específicament
com puc fusionar dos apartats " [clau=valor] "

No cal buscar per internet:

En un terminal, fes: man sources.list i dins hi ha:

       The format for two one-line-style entries using the deb and deb-src
       types is:

           deb [ option1=value1 option2=value2 ] uri suite [component1] [component2] [...]
           deb-src [ option1=value1 option2=value2 ] uri suite [component1] [component2] [...]

       Alternatively the equivalent entry in deb822 style looks like this:

                Types: deb deb-src
                URIs: uri
                Suites: suite
                Components: [component1] [component2] [...]
                option1: value1
                option2: value2

 
Així que fent:

deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/virtualbox-archive-keyring.gpg] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/
bullseye contrib

 ja hauria de funcionar.

SALUT!
Josep

He posat un apartat al costat de l'altre [...][...]   però no m'ha funcionat

Sabeu on puc trobar informació al respecte?

Gràcies


      Àlex





--
--
Salutacions...Josep
--

Reply to: