[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Entreteniments variats després d'actualitzar a BullseyeAixí sembla ...

Però és que tant en el cas (D10) com en l'altre (D11) el fitxer /lib/systemd/system/ufw.service és el mateix

root@gwbox:~# cat /lib/systemd/system/ufw.service
[Unit]
Description=Uncomplicated firewall
Documentation=man:ufw(8)
DefaultDependencies=no
Before=network.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/lib/ufw/ufw-init start quiet
ExecStop=/lib/ufw/ufw-init stop

[Install]
WantedBy=multi-user.target


I el paquet ipset no te cap entrada a systemd.


Missatge de R. Sicart <roger.sicart@gmail.com> del dia ds., 28 d’ag. 2021 a les 15:50:
Bones,

No he fet servir mai ufw, però pel missatge d'error "(nf_tables): Set Firehol_L1 doesn't exist
" sembla que, quan el servei systemd arranca, Firehol_L1 encara no existeix.

Sort !

Reply to: