[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Punt d'acces Wifi per a clients DebianEl 18/8/21 a les 18:21, papapep ha escrit:
> On 18/8/21 18:08, Narcis Garcia wrote:
>> He provat amb 3 ordinadors portàtils a activar el «Punt d'accés Wifi»
>> que ofereix el panell de paràmetres del Gnome.
>> A tots els casos resulta molt senzill, i tots els sistemes Android que
>> he provat s'hi connecten bé i arriben a Internet.
>> PERÒ no amb sistemes Debian ni Ubuntu.
>>
>> Perquè?
>>
>> Porto anys amb el problema i no sé com explorar la causa i la solució.
>>
>> Gràcies per endavant.
>>
> 
> Hola,
> 
> Mai havia provat aquesta funcionalitat, però al treure tu el tema ho he
> provat entre 2 Debian 11 i m'ha funcionat sense més complicació.
> He vist que adjudica un xifrat WPA, demana una contrasenya i res més. No
> sé si es pot remenar, però no ho he fet.
> He obert l'altra màquina, li he dit que es connectés a la SSID del
> primer i ha funcionat directament.

Avui també he tingut oportunitat de provar amb portàtils amb Debian 11,
i semblaria que a Bullseye alguna cosa s'ha resolt sobre això: Un client
amb Debian 10 es connecta bé a un punt d'accés amb Debian 11.
De manera que es deu haver d'aplicar el remei que proposa Josep
Lladonosa a les màquines amb Debian 9 i Debian 10.

-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: