[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Detectar salvapantalles o blocatge d'escriptoriHola,

Penso que la majoria de sistemes de bloqueig/salvapantalles permeten
interactuar via D-Bus.

Aquí en fan 5 cèntims:
  https://unix.stackexchange.com/questions/197032/detect-if-screensaver-is-active

Espero que sigui d'ajuda per començar a tirar del fil.

PS: Hi ha altres mecanismes com xautolock+slock, per exemple, no implementen
dbus.

On Mon, May 31, 2021 at 09:12:15AM +0200, Narcis Garcia wrote:
> Bon dia,
> 
> M'agradaria programar que, quan no estic utilitzant l'ordinador, aquest
> faci una sèrie de tasques que em molestarien si les faig mentre hi treballo.
> 
> Hi ha alguna manera de detectar amb Shell Scripting si l'escriptori està
> blocat o bé amb el salvapantalles en marxa?
> O hi ha algun disparador a partir d'aquests esdeveniments per a
> assignar-hi una comanda?
> 
> Utilitzo Gnome, però si hi ha algun mètode més transversal, millor.
> 
> Gràcies!
> 
> -- 
> 
> Narcis Garcia

-- 
Antoni Villalonga
https://friki.cat/


Reply to: