[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Detectar salvapantalles o blocatge d'escriptoriBon dia,

M'agradaria programar que, quan no estic utilitzant l'ordinador, aquest
faci una sèrie de tasques que em molestarien si les faig mentre hi treballo.

Hi ha alguna manera de detectar amb Shell Scripting si l'escriptori està
blocat o bé amb el salvapantalles en marxa?
O hi ha algun disparador a partir d'aquests esdeveniments per a
assignar-hi una comanda?

Utilitzo Gnome, però si hi ha algun mètode més transversal, millor.

Gràcies!

-- 

Narcis Garcia

__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: