[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: / plena2021-05-11, 10:08 (+0200); Jordi escriu:
> Bon dia, de cop i volta m'he trobat amb un problema prou important i no
> m'ensurto.
> 
> 
> Com veieu en aquestes dues linies, hi ha poques hores de diferència
> entre les dues.
> 
> /dev/sda1    110G  33G  72G 32% /
> 
> /dev/sda1    110G 100G  4,1G 97% /
> 
> La veritat que que la segona arribava al 100% d'ocupació però he
> netejat /var/log /tmp i s'ha quedat així, però no trobo de cap manera
> els fitxers que sobren ara. En tot cas no seran fitxers massa grans
> però segurament si que hi haurà mols, però no els trobo.

Has provat amb du? Per exemple:

# du -s -h -x /*
12M	/bin
124M	/boot
0	/dev
30M	/etc
5.2T	/home
0	/initrd.img
0	/initrd.img.old
673M	/lib
4.0K	/lib64
16K	/lost+found
12K	/media
8.0K	/mnt
4.0K	/opt
du: cannot read directory '/proc/858/task/858/net': Invalid argument
du: cannot read directory '/proc/858/net': Invalid argument
du: cannot access '/proc/24548/task/24548/fd/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/24548/task/24548/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/24548/fd/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/24548/fdinfo/4': No such file or directory
0	/proc
4.6M	/root
150M	/run
16M	/sbin
4.0K	/srv
0	/sys
40M	/tmp
16G	/usr
82G	/var
0	/vmlinuz
0	/vmlinuz.old


Salutacions


Reply to: