[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: / plena2021-05-11, 10:34 (+0200); Jordi Vila escriu:
> He probat el du amb diversos paràmetres i no hi veig res.
> 
> La 'unica cosa seria amb el home, però en principi està en particions
> diferents.

Si has vist que tens 100G a /

> > > /dev/sda1 110G 100G 4,1G 97% /

vol dir que la suma dels directoris a la partició / ha de ser 100G

Jo revisaria que to tinguis alguna cosa a /mnt, a part d'això no veig res

> 77G /mnt


Reply to: