[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: smartd monitoritzant els vostres discs durs...Em sorprèn aquesta afirmació.
Jo passo els processos llargs cada mes i sempre tinc els discs actius. (hdparm -B 255).
Tinc algo malentès?


Toni Mas
GPG 3F42A21D84D7E950

Sent with ProtonMail Secure Email.

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
En dilluns 8 de març de 2021 a les 10:55, Orestes Mas <orestes@riseup.net> va escriure:

> El 5 de març de 2021 20:30:49 CET, Joanarbocenc@calbasi.net ha escrit:
> 

> > En aquest howto:
> > https://www.howtoforge.com/checking-hard-disk-sanity-with-smartmontools-debian-ubuntu
> > he vist que e spot fer que smartd estigui funcionant sempre com a
> > dimoni, i a part de passar info al syslog, també envii un mail si hi ha
> > algun problema.
> > Volia saber si valtros useu aquesta opció i si te alguna
> > contrapartida...
> > D'altra banda, veig quan quan es fa un anàlisi llarg, pot trigar molta
> > estona. Per exemple: sudo smartctl -t long /dev/sdb
> > i per tant suposo que no és aquest tipus d'anàlisi els que fa el dimoni
> > smartd, oi?
> > Fins ara,
> 

> Fins on jo sé aquesta mena de tests (tant els curts com els llargs) fan les comprovacions només quan el disc està inactiu (idle). Per tant, no hauria d'afectar a l'operativa normal.
> 

> Un altre tema és quan considera el disc que està "idle". Si ho fa massa aviat després de la darrera lectura/escriptura de l'usuari, aleshores sí que podria baixar el rendiment perquè aniria intercalant el "test" amb les operacions normals. En canvi, si s'assegura que l'usuari no està fent realment res abans de continuar amb el "test", probablement l'impacte en el rendiment serà petit.
> 

> Orestes
> 

> 

> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> 

> Enviat des del meu dispositiu Android amb el K-9 Mail. Disculpeu la brevetat.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: