[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: smartd monitoritzant els vostres discs durs...Hola Joan

> Quan dius que no fèieu tests perquè primer esperàveu a una
> alerta, vols dir que smartd fa unes comprovacions DIFERENTS als
> testos? I son aquestes les que posen sobre avís?

Comprova els valors d'SMART (varien segons el tipus de disc), el
registre d'errors del disc i també el resultat dels tests que
s'hagin executat. Però és molt configurable, per exemple pots
programar-lo perquè t'avisi si el disc supera una temperatura
determinada.

Un error típic que rebíem sovint als discs del nostre clúster de
ceph eren els canvis en el comptador de «Current Pending Sector».
Quan això passava provàvem de formatar a baix nivell el disc per
posar el comptador a zero però vam més endavant tornava a saltar
l'alerta i vam concloure que era un indicador de què caldria
substituir-lo eventualment.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: