[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: smartd monitoritzant els vostres discs durs...Hola Joan

> Volia saber si valtros useu aquesta opció i si te alguna
> contrapartida...

Als servidors físics que gestionàvem a la meva antiga feina
sempre posàvem smartmontools amb el dimoni corrent i teníem
alertes per correu i comprovacions amb nagios.

> D'altra banda, veig quan quan es fa un anàlisi llarg, pot
> trigar molta estona.
> 
> i per tant suposo que no és aquest tipus d'anàlisi els que fa
> el dimoni smartd, oi?

Pot fer-ne de curts i de llargs però per defecte no en fa cap.
Tens una pila d'exemples a /etc/smartd.conf. Nosaltres no fèiem
tests fins que no es produïa cap alerta perquè no afectés el
rendiment durant el dia ni els backups durant la nit.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: