[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Validacions de formularis PDF per internet__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 21/2/21 a les 20:05, Josep Ma. Ferrer ha escrit:
> El 20/2/21 a les 10:15, Narcis Garcia ha escrit:
>> Té la comissió alguna pàgina informativa, registre d'incidències o forma
>> de contacte per a què la gent notifiqui casos?
>> Estaria bé una forma de què els casos es puguin documentar
>> col·lectivament i fins i tot fer-ne un seguiment de la seva evolució
>> fins a l'estat [Solved]
> 
> Hola,
> 
> la idea d'aquest grup de treball de Caliu és recopilar diversos exemples
> que serveixin per argumentar que actualment els tràmits en línia de la
> Generalitat no es poden fer amb plataformes Linux. I que cal aconseguir
> que tots els tràmits en línia es puguin portar a terme també amb Linux,
> tal com indica la llei (principi de neutralitat tecnològica).
> 
> Qualsevol tràmit en línia de la Generalitat que no es pugui fer amb
> Linux, es pot comunicar a: adminpublica@caliu.cat
> 
> De moment tenim documentats els tràmits següents:
> 
> - Gestió del carnet de família nombrosa
> 
> - Gestió d'associacions (inscripció, canvi de domicili social,
> inscripció dels òrgans de govern, etc.)
> 
> Cordialment,
> 
> Josep Ma. Ferrer
> 

Gràcies. Quina és exactament la llei que inclou el principi de
neutralitat tecnològica?


Reply to: