[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fer un dibuix (era Re: LXC / Netplan / Bridge-vpn)Hola Daniel

> La idea de fer un dibuix es bona, així potser entendre jo el
> muntatge que tinc!

Una forma molt fàcil de fer-ho és amb mermaid-js[1]. Hi ha un
editor en línia[2] per si ho vols provar i, a més a més, es poden
incrustar documents mermaid dins dels blocs de codi del markdown
del gitlab i similars:

```mermaid
sequenceDiagram
    Client ->>+ Servidor : ping
    Servidor ->>+ Client : pong
```

Salut,
Alex

 [1] https://mermaid-js.github.io/mermaid/#/flowchart
 [2] https://mermaid-js.github.io/mermaid-live-editor/

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: