[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

LXC / Netplan / Bridge-vpnHola a tothom

tinc la següent infraestructura,

La configuració que tinc ara al contenidor es aquesta:

# IP interna cap la resta de servidors.
lxc.net.0.type = veth
lxc.net.0.flags = up
lxc.net.0.link = vmbr0
lxc.net.0.name = eth0
lxc.net.0.veth.pair = veth-contenidor
#lxc.net.0.ipv4.gateway = 10.20.30.8
lxc.net.0.ipv4.address = 10.20.30.196/24

# IP Publica
lxc.net.1.type = veth
lxc.net.1.flags = up
lxc.net.1.link = lxcbr0
lxc.net.1.name = eth1
lxc.net.1.veth.pair = veth-s07
lxc.net.1.ipv4.gateway = GWdeldatacenter
lxc.net.1.ipv4.address = IPpublica/32

Ara ja no se en quin punt m'he perdut, alguna pista?

Daniel


Reply to: