[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LXC / Netplan / Bridge-vpnHola Daniel

> Abans tenia una estructura similar amb ubuntu 14, pero amb el
> canvi del network/interfaces a netplan em falta informació.

No tinc gens d'experiència amb netplan (no ve per defecte amb
Debian) així que no et puc ajudar amb el seu ús. Per altra banda,
si ho tinc ben entès, hauries de poder seguir configurant la
xarxa amb el fitxer d'interfaces encara que tinguis netplan
instal·lat. Suposo que eliminar-lo potser trenca dependències
prou importants que podrien dificultar les actualitzacions,
però intueixo que es deu poder desactivar.

> Ho he intentat configurant al host la IP i amb el shorewall
> redireccionant els ports cap als contenidors i ara configurant
> la segona IP directament al contenidor, però tinc algun error
> que no detecto i no m'arriben els paquets.

Per fer seguiment dels problemes de xarxa és molt útil capturar
paquets amb tcpdump i després analitzar les traces obtingudes
amb wireshark o tshark.

Salut i bona sort,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: