[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: instalar Debian manualmentHola Narcis

> Què més fa el DebianInstaller que em calgui tenir en compte?

Jo diria que fa el mateix que tu vas detallar. El problema
principal quan es prova d'automatitzar les instal·lacions és
que de vegades cal fer ajustos quan es tracta de maquinari
diferent (discos, xarxa, vídeo, etc.).

Una idea que pots considerar és provar a fer la instal·lació de
les dues maneres i comparar-les després, per exemple en discos
diferents. Alternativament pots comparar només la llista dels
paquets instal·lats i els continguts del directori /etc.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: