[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Píndoles de DebianCatBones,

No sé si al salsa han activat la funcionalitat de Gitlab Pages, que permet publicar webs estatiques executant un generator de contingut des de la pipeline (hugo, mkdocs, gitbook, pelican, etc.) per publicar-ne el contingut. Estaria bé fer una pipeline que permeti publicar les pindoles en un format més accessible, amb buscador, o classificaded per data de publicació.

Sino també es pot activar el wiki del projecte, però em sembla una solució massa redundant per un repositori de documentació.

Salut
--

R. Sicart Rams

Le 8 janvier 2021 10:21:14 GMT+01:00, "Àlex" <alex@probeta.net> a écrit :
El 8/1/21 a les 9:34, Narcis Garcia ha escrit:
La iniciativa em sembla ben bona, però no entenc massa bé el
plantejament de la interfície GitLab.


Jo que em trobo molt còmode escrivint text amb markdown (i és molt fàcil
i rapidíssim d'aprendre) he acabat penjant tot el material que escric en
GitHubs i GitLabs. És tan ràpid i flexible per mantenir una web com
qualsevol wiki. De fet, es podria dir que en el fons és una wiki, o jo
ho faig servir com a tal.

Si per distribuir-lo vull que tingui format bonic llavors enllaço
Gitbook.io a la branca de GitHub a publicar.

Però suposo que una wiki "tradicional" estaria igual de bé.


Reply to: