[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sobre traduccions a Linux DebianqAOXOMOXOAp <qaoxomoxoap@protonmail.com> writes:

> 2. També estaria interessat en un bon tutorial sobre com traduir
> programes de Linux al català, mitjançat el Poedit, sobre els fitxers
> de traducció .pot, .po i .mo. Segons diuen, és molt senzill, però no
> puc arribar a entendre com es fa. Necessitaria un tutorial que t'ho
> expliqués d'una forma clara i comprensible.

No concec cap tutorial, però normalment les instruccions bàsiques per
als traductors es troben en el fitxer TRANSLATORS (o un nom semblant)
que es troba en el directori arrel del projecte.  També pots mirar la
documentació del gettext.

El fitxer que has de traduir és un fitxer en format PO, que conté les
frases del programa.  En principi aquest fitxer el pots editar amb
qualsevol editor de text, respectant el format, tot i que el més més
pràctic és utilitzar un editor especialitzat com Poedit o Emacs.

La principal dificultat és que no tens els context de les frases que has
de traduir, i això porta a errors.  Per tant, és important mirar que
totes les traduccions tinguin sentit en el context del programa (copies
el fitxer de missatges compilat (en format MO) en el directori adequat
(a Debian és /usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/) i vas obrint tots els
menús i fent totes les accions possibles per comprovar que tots les
traduccions són correctes, no ocupin massa espai, etc.).


Reply to: