[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Fons de color solid a GnomeNarcis Garcia wrote:

> Però ara m'he adonat que, triant un dels colors, en realitat
> s'estableix una textura provinent d'un fitxer d'imatge amb una
> mica de «gra».
> 
> Algú sap com es pot establir un únic color uniforme i que no
> utilitzi cap imatge ni dibuix ni gradient ni altra cosa?

Jo vaig provar-ho a l'inrevés: volia el gradient de fons sense
cap color a sobre. No me'n vaig sortir. Et volia dir on està
la imatge del gradient perquè em sembla recordar que l'havia
trobat dins /usr/share però ara no la trobo.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: