[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Capturador de video compost a USBAlgú coneix models de capturadores de vídeo analògic ben compatibles amb
Debian?
Necessito comprar-ne una per a digitalitzar cintes de videocassette.

Gràcies.Narcis Garcia

__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: