[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: L'actualització del kernel no arrenca2019-09-29, 19:17 (+0200); Jordi Fontich escriu:
> elementaryOS 5.0 està muntat sobre Ubuntu 18.04.2 LTS. El meu CPU és
> Celeron  N2840 a 2.16GHz. No és cap meravella, però em sembla que tampoc és
> tan antic com per ser incompatible.

Sí, suposo que no deu ser això...

> On puc trobar els errors? On son els logs habitualment?

En el moment de l'arrencada els logs van a la pantalla, hauries de veure
una cosa com

Linux version 4.19.0-6-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)) #1 SMP Debian 4.19.67-2 (2019-08-28)
Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-6-amd64 root=UUID=0f81cfe8-cd43-43e1-9bcf-ad7feb9ec71a ro quiet
x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
.
.
.

i en algun moment "Kernel panic", que vol dir que no pot continuar i
s'atura.

Si no veus res és que el nucli no s'arriba a executar, o que tens la
pantalla mal configurada.

Salut


Reply to: