[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UUID PARTUUIDJo la memòria d'intercanvi (swap) la poso sempre en un fitxer.
Principalment per a poder revisar blocs defectuosos del disc, i després
també resol aquest tema en sistemes encriptats perquè el fitxer va a
dins un volum encriptat normal:

SwapSizeGib=1
sudo fallocate --length $(($SwapSizeGib * 1024 * 1024 * 1024)) /swapfile
sudo chmod u=rw,go= /swapfile
sudo mkswap /swapfile
# Add a line as following to /etc/fstab :
/swapfile none swap sw 0 0
# Enable now:
sudo swapon -a
__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 14/9/19 a les 12:16, Jordi ha escrit:
> Bon dia. Des que vaig instal·lar el Buster, tinc alguns problemes per
> encriptar la swap. Després de configurar tot i funcionar correctament,
> quan reinicio l'ordinador sembla que el UUID de la swap es perd i
> canvia, amb la qual cosa em quedo sense swap i em surt el "Gave up
> waiting for suspend/resume device".  
> 
> He desfet i refet els canvis unes quantes vegades. Per ara sembla que
> funciona només ficant el nom del dispositiu /dev/sdXX a /etc/crypttab i
> a /etc/initramfs-tools/conf.d/resume de la següent forma:
> 
> /etc/fstab : /dev/mapper/cryptswap none swap sw 0 0
> 
> /etc/crypttab : cryptswap /dev/sda8 /dev/urandom swap
> 
> /etc/initramfs-tools/conf.d/resume : RESUME=/dev/sda8
> 
> Si hi fico el UUID, no funciona. Si no encripto la swap, funciona tot
> be amb la UUID.
> 
> Fent sudo blkid :
> /dev/mapper/cryptswap: UUID="d832f5be-0915-486b-8725-xxxxxxxxxxx"
> TYPE="swap"
> /dev/sda8: PARTUUID="000b0989-08"
> On veiem dues entrades per la swap, la UUID de la primera no és la
> mateixa que vaig configurar i a /dev/sda8 no surt la UUID, a totes les
> altres /dev/sdXX surt PARTUUID i UUID
> 
> Salutacions
> 
> Jordi.
> 


Reply to: