[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

UUID PARTUUIDBon dia. Des que vaig instal·lar el Buster, tinc alguns problemes per
encriptar la swap. Després de configurar tot i funcionar correctament,
quan reinicio l'ordinador sembla que el UUID de la swap es perd i
canvia, amb la qual cosa em quedo sense swap i em surt el "Gave up
waiting for suspend/resume device".  

He desfet i refet els canvis unes quantes vegades. Per ara sembla que
funciona només ficant el nom del dispositiu /dev/sdXX a /etc/crypttab i
a /etc/initramfs-tools/conf.d/resume de la següent forma:

/etc/fstab : /dev/mapper/cryptswap none swap sw 0 0

/etc/crypttab : cryptswap /dev/sda8 /dev/urandom swap

/etc/initramfs-tools/conf.d/resume : RESUME=/dev/sda8

Si hi fico el UUID, no funciona. Si no encripto la swap, funciona tot
be amb la UUID.

Fent sudo blkid :
/dev/mapper/cryptswap: UUID="d832f5be-0915-486b-8725-xxxxxxxxxxx"
TYPE="swap"
/dev/sda8: PARTUUID="000b0989-08"
On veiem dues entrades per la swap, la UUID de la primera no és la
mateixa que vaig configurar i a /dev/sda8 no surt la UUID, a totes les
altres /dev/sdXX surt PARTUUID i UUID

Salutacions

Jordi.


Reply to: