[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Obtenir versions antigues d'un paquet amb debsnapHola,
en aquesta llista hem esmentat alguns cops el servei d'arxiu de
les versions antigues dels paquets: snapshot.debian.org. Doncs
ahir van esmentar al canal #debian-til (TIL==Today I Learnt)
l'ordre debsnap (paquet devscripts), que permet llistar i
descarregar fàcilment les versions que vulgueu de qualsevol
paquet. Per exemple:

$ debsnap --list --arch i386 firefox
$ debsnap --arch i386 firefox 58.0.1-1+b1

Espero que us sembli tan interessant com a mi, que ho necessitava
fa uns dies per comparar les diferents versions d'un paquet per
detectar en quin moment s'havia introduït un canvi.

Salut!
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: