[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Intel I219-VEl 1/7/19 a les 12:10, Narcis Garcia ha escrit:
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
> should fix this against automated addresses collectors.
> El 1/7/19 a les 11:16, Orestes Mas ha escrit:
>> El 30/6/19 a les 17:36, Narcis Garcia ha escrit:
>>> A un ordinador amb Debian 9 li vaig canviar la placa base per una de
>>> nova, i porta el dispositiu de xarxa esmentat:
>>> $ lspci | grep -ie ethernet
>>> 00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Device 15bc (rev 10)
>>> $ ip address
>>> 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
>>> group default qlen 1
>>>   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
>>>   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
>>>    valid_lft forever preferred_lft forever
>>>   inet6 ::1/128 scope host
>>>    valid_lft forever preferred_lft forever
>>>
>>> La xarxa ha funcionat, per exemple, per actualitzar la BIOS, però Debian
>>> 9 fa com si no existís. He llegit d'algú que afirma haver-ho resolt
>>> actualitzant paquets de «firmware» a Debian 10. Jo ho he provat amb
>>> aquests però no dóna resultat:
>>> firmware-linux firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree
>>>
>>> No m'agrada fer servir controladors privatius, però encara menys
>>> m'agrada si no arriben empaquetats com cal (.deb)
>>> https://downloadcenter.intel.com/product/82186/Intel-Ethernet-Connection-I219-V
>>>
>>> Algú sap una millor solució abans d'instal·lar el programari directe
>>> d'Intel?
>>>
>>> Gràcies.
>>
>> Tinc constància que aquest controlador e1000e dóna problemes amb algun
>> maquinari concret. Ara no puc precisar el model concret de placa base,
>> però el meu cunyat no aconsegueix establir una connexió gigabit (només a
>> 100Mb). Fins i tot vam provar de recompilar la darrera versió del mòdul
>> del kernel (baixat directament de Intel) i res. No em digueu que potser
>> era el cable, o l'equip de l'altre costat (un NAS), perquè en principi
>> tot això estava comprovat i funcionava amb maquinari anterior.
> 
> Ara que has esmentat la e1000e jo també vaig topar amb problemes
> anteriorment i, ara que he pogut mirar alguna de les màquines, veig que
> també porta la Intel I219-V integrada.
> 
> Ho vaig resoldre actualitzant el controlador manualment a partir d'això:
> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/igb%20stable/
> Vaig elaborar un programet (script) per a reinstal·lar-ho quan es perdia
> la funcionalitat a causa de les actualitzacions de Debian (per si
> t'interessa).
> La cosa estranya és què, amb el mateix model de placa base, unes
> instal·lacions tenien problemes i d'altres no (tot amb Debian 9).
> 
> Ara provaré el linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64 de stretch-bacports
> 

Tot i que porta una versió del controlador bastant antiga (3.2.6*), això
ja m'ha funcionat a Debian 9:

$ sudo apt-get -t stretch-backports install linux-image-amd64
# i reiniciar.
Ho prefereixo així (a partir de paquets) que no pas amb el «make
install...» sense una provada integració a Debian.

(*) Tant Debian 9 com Debian 10 porten la mateixa versió del mòdul
e1000e de l'any 2015.


Reply to: