[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Intel I219-VEl 30/6/19 a les 17:36, Narcis Garcia ha escrit:
> A un ordinador amb Debian 9 li vaig canviar la placa base per una de
> nova, i porta el dispositiu de xarxa esmentat:
> $ lspci | grep -ie ethernet
> 00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Device 15bc (rev 10)
> $ ip address
> 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
> group default qlen 1
>   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
>   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
>    valid_lft forever preferred_lft forever
>   inet6 ::1/128 scope host
>    valid_lft forever preferred_lft forever
>
> La xarxa ha funcionat, per exemple, per actualitzar la BIOS, però Debian
> 9 fa com si no existís. He llegit d'algú que afirma haver-ho resolt
> actualitzant paquets de «firmware» a Debian 10. Jo ho he provat amb
> aquests però no dóna resultat:
> firmware-linux firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree
>
> No m'agrada fer servir controladors privatius, però encara menys
> m'agrada si no arriben empaquetats com cal (.deb)
> https://downloadcenter.intel.com/product/82186/Intel-Ethernet-Connection-I219-V
>
> Algú sap una millor solució abans d'instal·lar el programari directe
> d'Intel?
>
> Gràcies.

Tinc constància que aquest controlador e1000e dóna problemes amb algun
maquinari concret. Ara no puc precisar el model concret de placa base,
però el meu cunyat no aconsegueix establir una connexió gigabit (només a
100Mb). Fins i tot vam provar de recompilar la darrera versió del mòdul
del kernel (baixat directament de Intel) i res. No em digueu que potser
era el cable, o l'equip de l'altre costat (un NAS), perquè en principi
tot això estava comprovat i funcionava amb maquinari anterior.

Orestes.


-- 
Cordialment,

Orestes MasReply to: