[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: de cami cap a la Debian 10 estableHola Narcis,

> Ostres, però no hi ha res redactat per la versió 10, encara.
> Hi ha algun altre lloc on es puguin veure les decisions preses
> que conduiran a les novetats de Debian 10?

No, que jo sàpiga, o està al repositori o als bugs. Segurament
encara no han començat la ronda corresponent per a Debian 10 i,
en tot cas, les persones que vulguin incloure informació a les
release notes ho hauran de notificar a l'equip de documentació.

> Per exemple, quan per Debian 7 es va decidir passar de Gnome 2
> a Gnome 3, suposo que en algun lloc es podia veure que hi
> hauria aquesta novetat (?). El mateix per exemple amb Systemd
> per Debian 8 o la pujada d'arquitectura mínima i586 a i686 per
> Debian 9.

Es podia veure als bugs. Aquí hi ha la llista dels que estan
arxivats i que no es veuren per defecte:

https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?archive=1;package=release-notes

Si vols estar al corrent de tot el que arribi et pots subscriure
als bugs del metapaquet release-notes o la llista debian-doc.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁  Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer - log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: